Välkommen!

Advokatfirman Ingeborn driver advokatverksamhet i Stockholm med inriktning på affärsjuridik och civilrätt. Vi hjälper företag i områdena bolagsfrågor, representantavtal, immaterialrätt, fordringsfrågor, avtalsrätt, arbetstvister, skadestånd, m.m.
Privatpersoner hjälper vi i ärenden som fastighetstvister, brottmål, arv och testamente, skadestånd och försäkring, m.m.

Vårt kontor ligger på Biblioteksgatan 29 i Stockholm.

Advokatfirman Ingeborn AB har sedan årsskiftet gått samman med Advokatfirman Lorenius & Partners AB.

Klicka här så kommer du vidare.


Om Du vill läsa mer om vad vi kan hjälpa Dig med kan du klicka på önskat
ämne i menyn till vänster.

Ledamot av Sveriges Advokatsamfund